Translation Services | Global Telecommunications
Find Out About

Translating Your Texts

Translating text isn’t as easy as going into Google Translate and entering your text. There can be local subtleties in languages, there is a text limit and what if you want to translate some voice files?

Traducir texto no es tan fácil como ingresar al Traductor de Google e ingresar su texto. Puede haber sutilezas locales en los idiomas, hay un límite de texto y ¿qué pasa si desea traducir algunos archivos de voz?

Tłumaczenie tekstu nie jest tak łatwe, jak przejście do Tłumacza Google i wpisanie tekstu. Mogą istnieć lokalne subtelności w językach, istnieje limit tekstu, a co, jeśli chcesz przetłumaczyć niektóre pliki głosowe?

ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੂਖਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੌਇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

Why Not Get In Touch

Want to know more about our translation services?

Please contact us.

¿Quieres saber más sobre nuestros servicios de traducción? Por favor contáctenos.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach tłumaczeniowych? Proszę skontaktuj się z nami.

ਸਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

    Get Started Today!

    Fill in the selections below to get your number set up.